Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού, τα μέλη της μεγάλης χορευτικής ομάδας και οι Δάσκαλοί τους διοργάνωσαν εκπαιδευτικό παιγνίδι – κυνήγι θησαυρού με τίτλο “Χορεύω και θησαυρό γυρεύω” για τα παιδιά της πόλης.

Χορεύω και θησαυρό γυρεύω

Χορεύω και θησαυρό γυρεύω