Το Λύκειον των Ελληνίδων Σπάτων το 2005 εξέδωσε βιβλίο με τίτλο Σπάτων Ένδυσις με περιεχόμενο την καταγραφή και την παρουσίαση των παραδοσιακών ενδυμασιών που φορέθηκαν στην περιοχή των Σπάτων από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, στο πλαίσιο του Προγράμματος Νεολαία, Δράση 3,1-Πρωτοβουλίες Νέων και Δραστηριότητες Δικτύωσης, αλλά και με την αρωγή του Δήμου Σπάτων. Στόχος του προγράμματος: η διεύρυνση του μαθησιακού ορίζοντα των συμμετεχόντων στην κατεύθυνση της λαογραφικής καταγραφής.

Τον Ιούνιο 2006, πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του Λευκώματος από την κ. Νάντια Μαχά-Μπιζούμη, Επίκουρη Καθηγήτρια Λαογραφίας στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ, η οποία είχε την επιμέλεια των κειμένων.

κ. Νάντια Μαχά-Μπιζούμη