Σεμινάριο filigree (Συρματερή τεχνική) | Εισηγητής: Γιάννης Τσαλαπάτης

Η συρματερή τεχνική (filigree, ή φιλιγκράνα), είναι μια πανάρχαια τεχνική κατά την οποία κατασκευάζεται ένα κόσμημα με τη χρήση συρμάτων.

Στο σεμινάριο γίνεται μια εισαγωγή στις βασικές διαδικασίες κατασκευής ενός συρματερού κοσμήματος.

Η διάρθωση του σεμιναρίου περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

· Περιγραφή και ιστορική αναδρομή της συρματερής τεχνικής

· Στρέψη και πεπλάτυνση σύρματος

· Διαμόρφωση σκελετού κοσμήματος από πεπλατυσμένο σύρμα

· Κατασκευή ασημοκόλλησης σε σκόνη

Ημερομηνίες: 08/04 – 15/04 – 22/04 – 29/04

Ώρες: 18:00 – 20:00