Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο Ποντιακών Χορών με τον χοροδιδάσκαλo-ερευνητή και συγγραφέα κ. Νίκο Ζουρνατζίδη.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ποντιακών Χορών

Σεμινάριο Ποντιακών Χορών

Σεμινάριο Ποντιακών Χορών