Το Λύκειο των Ελληνίδων Σπάτων διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μαρία Δ. Κουλοχέρη, Πρόεδρος & Έφορος Εθνικών Ενδυμασιών

Ελένη Τούντα, Α’ Αντιπρόεδρος & Γενική Ταμίας

Ευγενία Μάρκου, Β’ Αντιπρόεδρος & Γενική Γραμματέας

Μαρία Κουλοχέρη – Παπαχρήστου, Έφορος Οικονομικού Τμήματος

Νικολέττα Χατζηγεωργίου, Έφορος Εθνικών Χορών

Πόλυ Γεώργα Έφορος Εθνικών Παραδόσεων & Λαογραφικού Αρχείου, Ειδική Γραμματέας

Ελένη Μάρκου, Έφορος Νέας Τεχνολογίας

Κατερίνα Σιδέρη, Έφορος Εργαστηρίου Εθνικών Ενδυμασιών

Γαρυφαλιά Σφέτκου, Έφορος Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων

Για την πληρέστερη επίτευξη των πολλαπλών σκοπών του έχει συγκροτήσει 7 τμήματα που επιδεικνύουν όλα αυτά τα χρόνια συνεχή και συνεπή δράση.

Τμήμα Εθνικών Χορών
Τμήμα Βιβλιοθήκης
Τμήμα Οικοτεχνίας
Τμήμα Εθνικών Ενδυμασιών
Τμήμα Εθνικών Παραδόσεων, Λαογραφικού Αρχείου και Λαογραφικού Μουσείου
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Εορτών και Δεξιώσεων