Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019, τα μέλη των εφηβικών τμημάτων συνοδεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετείχαν με χορευτικό δρώμενο στην Χριστουγεννιάτικη Δωροαγορά που διοργάνωσε η Ομάδα Εθελοντών της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» με στόχο την οικονομική ενίσχυση και την προβολή του έργου της.

Συμμετοχή στην Χριστουγεννιάτικη Δωραγορά της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ»